Inwestując we własną instalację fotowoltaiczną mamy możliwość skorzystania z różnych form finansowania. Mogą to być środki własne, ale także
dotacje i dofinansowania. Poza tym można rozłożyć koszt instalacji fotowoltaicznej na raty lub leasing dla firm.
Forma zależy od nas samych oraz od aktualnie dostępnych możliwości.

Aktualne dotacje

Program "Mój prąd"

Wdrożenie programu NFOŚiGW „Mój Prąd” jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prokonsumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro-instalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikro-instalacji.

Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.

Odlicz fotowoltaikę od podatku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Fotowoltaika dotacje

Jest to najbardziej atrakcyjna forma finansowania. Część kosztów jest pokrywana przez dotację. Są to zazwyczaj dotacje z UE. Programy dotacyjne są różne i nie są dostępne zawsze. Od tego jaki program dotacyjny jest aktualnie dostępny na danym terenie, zależy wysokość dotacji oraz możliwość skorzystania z niej. Jeżeli dotacje na fotowoltaikę są aktualnie dostępne, pomożemy Ci ją uzyskać. Nasza oferta w tym zakresie jest kompleksowa, wszystko załatwimy za Ciebie:

 • audyt,
 • projekt koncepcyjny i techniczny,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zależności od wymagań,
 • przygotowanie wszystkich dokumentów dotacyjnych,
 • monitorowanie procesu przyznania dotacji,
 • realizacja inwestycji – montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja powykonawcza i zakończenie dotacji.

Fotowoltaika dofinansowanie

Kolejna forma pomocy finansowej przy inwestycji w instalację fotowoltaiczną to dofinansowanie. Dofinansowanie może być w formie dotacji, ale nie tylko. Istnieją różne formy dofinansowania:

 • dofinansowanie części kosztów inwestycji,
 • kredyt z dofinansowaniem,
 • kredyt z umorzeniem.

Dofinansowanie i jego dostępność również zależy od wielu kwestii. Jednak pojawiają się one częściej niż dotacje. Zazwyczaj są przyznawane w programach organizowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska oraz banki. Jeżeli dofinansowania na fotowoltaikę są aktualnie dostępne, pomożemy Ci ją uzyskać. Nasza oferta w tym zakresie wygląda tak samo jak przy dotacji – jest kompleksowa, wszystko załatwimy za Ciebie:

 • audyt,
 • projekt koncepcyjny i techniczny,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zależności od wymagań,
 • przygotowanie wszystkich dokumentów dotacyjnych,
 • monitorowanie procesu przyznania dotacji,
 • realizacja inwestycji – montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja powykonawcza i zakończenie dotacji.

Fotowoltaika na raty

Jest to forma finansowania dostępna ZAWSZE. Dzięki temu rozkładasz koszt inwestycji na dogodne dla Ciebie raty. Okres spłaty wybierasz samodzielnie, może to być nawet 10 lat! Po jego upłynięciu cieszysz się z darmowego prądu jaki Twoja instalacja będzie produkować jeszcze przez wiele lat.

Leasing dla firm

Forma finansowania dla firm. Współpracujemy z BOŚ Bankiem co daje nam możliwość przedstawienia państwu atrakcyjnej oferty finansowania instalacji. Wybierz swoją wpłatę oraz okres finansowania i ciesz się darmową energią.

skontaktuj się