Inwestując w instalację elektryczną, fotowoltaiczną lub/i w urządzenia grzewcze, warto przeanalizować kwestię różnych form finansowania. Inwestycję można pokryć ze środków własnych, ale także skorzystać z dotacji czy dofinansowań. Często boimy zdecydować się na instalację fotowoltaiczną, ponieważ kojarzy się nam ona z wysokimi kosztami – z tego też względu należy wcześniej zainteresować się programami, dzięki którym zapłacisz mniej. To leży po naszej stronie, aby Cię o nich poinformować oraz przedstawić nie tylko ich zalety, ale także słabe strony. Wspólnie wybierzemy najlepsze, a w tym przede wszystkim najkorzystniejsze finansowo, rozwiązanie. Fotowoltaika nie ma przed nami tajemnic, o aktualnych dotacjach oraz dofinansowaniach wiemy wszystko!

Dofinansowanie na fotowoltaikę – zaufaj nam!

Decydując się na panele fotowoltaiczne, możesz liczyć na dofinansowanie do zakupu, a nawet do ich montażu – podpowiemy, w jaki sposób je otrzymać. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klientów, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej pomóc każdemu, kto potrzebuje rady w zakresie możliwych form finansowania.Do jednego z popularniejszych dofinansowań należy Program Mój Prąd 4.0., a wkrótce 5.0. – jego szczegóły zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Jednak nie tylko w jego ramach można uzyskać dotację lub dofinansowanie na fotowoltaikę. Do innych form finansowego wsparcia należą m.in. kredyt, leasing bądź rozłożenie kosztów inwestycji na raty. Istnieje więc wiele przesłanek przemawiających za tym, by zdecydować na instalację fotowoltaiczną. Jeśli nie wiesz, jakie dofinansowanie czy dotacje do fotowoltaiki (paneli fotowoltaicznych) Ci przysługują lub które z nich jest najkorzystniejsze, to dobrze, że do nas trafiłeś – z nami je poznasz!

Decydując się na nasze usługi – przedstawiamy wiele możliwości finansowania:

Aktualne dotacje i formy finansowania

Rozłożenie kosztów na raty

Jest to forma dostępna u nas ZAWSZE. Zaletą wyboru tej opcji jest fakt, iż możliwe jest rozłożenie kosztów inwestycji w dogodne i indywidualnie dopasowane raty. Okres spłaty również dobierany jest indywidualnie, może być to nawet 10 lat! Po spłaceniu wszystkich należności – cały przedmiot inwestycji jest Twój!

Leasing

Leasing jest to forma finansowania dedykowana dla firm. Współpracujemy z BOŚ Bankiem, dzięki czemu mamy możliwość przedstawieniu Państwu atrakcyjnej oferty. Indywidualny dobór okresu finansowania oraz wysokości wpłaty własnej – indywidualne podejście do naszych Klientów, to sukces do obopólnych sukcesów.

Kredyt

Możliwe opcje, to pełne kredytowanie lub kredyt z wpłatą własną. Współpracujemy z Alior Bankiem, dzięki czemu przeprowadzamy naszego Klienta przez całą procedurę uzyskania finansowania. Istnieje możliwość również skorzystania z kredytu z innych banków lub własnej oferty uzyskanej poza naszą firmą.

Odliczenie kosztów inwestycji od podatku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Program Mój Prąd 5.0.

Program NFOŚiGW „Mój Prąd” ma na celu ciągły rozwój energetyki prokonsumenckiej i znacząco przy-czynia się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawial-nej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bez-pieczeństwa energetycznego. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroin-stalacji fotowoltaicznych, a także zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej po-przez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Dotacja programu „Mój Prąd” przyznawana jest dla:

  • instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW,
  • magazyny energii – akumulator o pojemności min. 2kWh
  • magazyny ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przy pomocy pompy ciepła lub kotła elektrycznego, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elek-tryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
  • system zarządzania energią elektryczną HEMS/ EMS – pod warunkiem zakupu i montażu maga-zynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Wysokość dotacji zależy od wykonanych usług i zakupionych produktów. Maksymalnie kwota dofinan-sowania wynosi 20,5 tys. złotych! Składowe wchodzące w maksymalną wysokość dotacji:

  • instalacja PV – do 4000 zł,
  • instalacja PV przy zakupie innych (poniżej wymienionych) elementów – do 5 000zł,
  • magazyn ciepła – do 5 000zł,
  • system zarządzania energią HEMS/ EMS (wyłącznie przy zakupie magazynu ciepła lub energii) – do 3 000 zł.

Obecna edycja programu „Mój Prąd” dotyczy kosztów poniesionych od 1 lutego 2022. Niestety pro-gram nie uwzględnia rozbudów istniejących już instalacji. Jednakże o dofinansowania nowych kompo-nentów mogą ubiegać się beneficjenci, którzy skorzystali już z programu we wcześniejszych edycjach.

Aby skorzystać z 5. edycji programu „Mój Prąd” należy rozliczać się w nowym systemie net-billing.

Net-billing to rozliczenie kosztowe opierające się o wartości energii zakupionej i oddanej. Sprzedaż nadwyżki energii wprowadzonej do sieci odbywać się będzie po określonej cenie, natomiast za energię pobraną wysokość opłat będzie wyznaczana w cenniku u danego operatora.

Więcej informacji na: https://mojprad.gov.pl

Leasing dla firm

Forma finansowania dla firm. Współpracujemy z BOŚ Bankiem co daje nam możliwość przedstawienia państwu atrakcyjnej oferty finansowania instalacji. Wybierz swoją wpłatę oraz okres finansowania i ciesz się darmową energią.

skontaktuj się