Innowacyjny system rozliczania fotowoltaiki – net-billing

Innowacyjny system rozliczania fotowoltaiki – net-billing

W kwietniu 2022 roku w życie weszła ustawa, która wywołała niemałe zamieszanie w branży fotowoltaicznej. Prace nad pełnym procesem wdrażania nowego systemu rozliczania energii z fotowoltaiki – noszącego nazwę net-billing – i stabilizowanie się stawek zajęły kolejny rok. Mimo wcześniejszego ustanowienia wspomnianej regulacji i jej stopniowego wprowadzania wciąż pojawiają się pewne niejasności wynikające z niewiedzy obecnych oraz potencjalnych użytkowników fotowoltaiki. W dzisiejszym artykule zajmiemy się kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich istotnych aspektów net-billingu. Niezależnie od tego, czy dopiero zastanawiasz się nad instalacją, czy już z niej korzystasz – zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, aby zgłębić pełną wiedzę na temat tego innowacyjnego systemu!

Net-billing w pigułce

1 kwietnia 2022 roku nastąpiła nowelizacja ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii – znacząco wpłynęła ona na sposób rozliczania nadwyżek energii przekazywanych do sieci. Wprowadzenie net-billingu zastąpiło dotychczasowy system opustów, zobowiązując nowych prosumentów, tj. tych, którzy zainstalowali instalacje fotowoltaiczne po dacie wprowadzenia nowelizacji, do korzystania z niego. Ten krok to kluczowy element w rozwoju technologii, stanowiący zachętę do powszechniejszego korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Nowy system rozliczeń – jak to działa?

W nowym systemie energia dostarczana do sieci jest przeliczana na wartość pieniężną wyrażoną w złotówkach. Kolejno zostaje zarejestrowana na wirtualnym koncie prosumenta, którym zarządza dostawca energii. To konto, nazywane depozytem prosumenckim, służy do uregulowania płatności za energię elektryczną pobieraną z sieci. Istnieje okres ważności depozytu wynoszący 12 miesięcy od daty wpłynięcia środków na wspomniane konto. W tym czasie nowe wpłaty są dokonywane za energię wyprodukowaną w kolejnych miesiącach, ale pierwszeństwo dotyczy wykorzystaniu środków z depozytu o najstarszej dacie. Po upływie roku, jeśli nie uda się zużyć całości zgromadzonych środków, prosument otrzyma zwrot w wysokości 20% ich wartości. Ten mechanizm ma na celu ochronę przed zamontowaniem zbyt dużej instalacji fotowoltaicznej oraz zachęca do efektywnego wykorzystywania zgromadzonych środków.

Czy nowe zasady są korzystne dla użytkowników?

Choć zasady net-billingu są nieco bardziej złożone niż wcześniejszego net-meteringu (głównie ze względu na zmiany w cenach prądu), to jednak nowy system stanowi efektywne narzędzie regulacji przepływu energii. Ponadto sprawia, że klient staje się swoistym producentem – sprzedaje prąd wytworzony przez własne panele, a zarobione środki trafiają do wirtualnej skarbonki. W przypadku gdy produkcja nie jest wystarczająca, posiadacz fotowoltaiki ma możliwość skorzystania ze zgromadzonych zapasów lub zakupienia dodatkowej energii elektrycznej.

Należy zaznaczyć, że ci, którzy uruchomili instalacje fotowoltaiczne przed 31 marca 2022 roku, zachowują możliwość korzystania z poprzedniego systemu rozliczeń przez 15 lat od daty podłączenia swojej instalacji do sieci.

Wprowadzenie net-billingu motywuje do dalszych inwestycji w fotowoltaikę, co przekłada się także na zmniejszenie śladu węglowego i tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości. Nowy system rozliczeń jest łatwiejszy w użytkowaniu, a ponadto będzie ekonomiczną, opłacalną inwestycją dla nowych prosumentów!