Instalacja fotowoltaiczna – zwrot z inwestycji

Inwestując w własną instalację fotowoltaiczną, zazwyczaj zastanawiamy się jakie oszczędności na rachunkach za prąd ona wygeneruje? Wiąże się to z kolejnym pytaniem – kiedy inwestycja się zwróci? Produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej jest wyliczana rocznie. Dlatego jej wielkość dobiera się do rocznego zużycia energii elektrycznej przez budynek. Na podstawie szczegółowych danych pogodowych, możemy oszacować roczną produkcję energii przez system fotowoltaiczny. Biorąc pod uwagę szereg innych danych, w bardzo łatwy sposób możemy określić zwrot z naszej inwestycji.

W celu szybkiego oszacowania czasu zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną, musimy znać takie informacje jak:

 • Roczna produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną
 • Aktualna cena prądu
 • Cena instalacji fotowoltaicznej
 • Roczna zmiana cen prądu
 • Degradacja modułów fotowoltaicznych – ile w skali roku
 • Sposób rozliczenia wyprodukowanej energii z Zakładem Energetycznym
 • Rozkład zużycia energii przez budynek

Roczna produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną

Produkcję energii wyliczamy w oprogramowaniu PVGIS opracowanym przez Komisję Europejską. Bazuje ono na historycznych danych pogodowych, dzięki czemu możemy oszacować produkcję energii w dowolnej lokalizacji. Oprogramowanie jest dostępne tutaj .

W celu wyliczenia produkcji należy podać:

 • Adres lokalizacji
 • Installed peak PV power – dokładna moc planowanej instalacji fotowoltaicznej
 • Slope – kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych
 • Azimuth – ustawienie modułów względem południa. Przy czym południe = 0, wschód = -90, zachód = 90

Klikamy przycisk „Calculate”. Otrzymujemy taką tabelkę jak poniżej. Roczna produkcja energii w kWh została zaznaczona.

Aktualna cena prądu

Potrzebna jest nam całkowita cena 1kWh. W tym celu wystarczy dowolny rachunek za prąd. Odczytujemy zużycie energii oraz całkowitą cenę brutto do zapłaty. Koszt 1kWh otrzymamy po podzieleniu całkowitej kwoty przez całkowite zużycie.

Roczna zmiana cen prądu

Średnie ceny prądu kształtują się tak jak na poniższym wykresie.

Można z niego odczytać, że ceny rosną średnio rocznie ok 4%. Taką zmianą cen prądu przyjmujemy do naszej analizy. Tzn. cena prądu będzie rosła 4% rocznie.

Degradacja modułów fotowoltaicznych – ile w skali roku

Krzem, z którego zbudowane są najbardziej popularne moduły fotowoltaiczne, ulega degradacji. Producenci gwarantują, że moc ich modułów nie spadnie poniżej wartości 80-85% mocy nowego modułu, przez 25 lat. Zazwyczaj producenci podają również roczny spadek mocy modułu. Jeżeli tej wartości nie ma, możemy przyjąć spadek mocy na poziomie 0,4% rocznie. Oznacza to, że nasza instalacja będzie z roku na rok produkować mniej energii.

Sposób rozliczanie energii z Zakładem Energetycznym

Pytanie to odnosi się do kwestii, czy będziemy Prosumentami i czy będziemy korzystać z netmeteringu. Opis takiego rozliczenia znajduje się tutaj. Jeżeli tak, to czy opust w naszym przypadku wyniesie 20% czy 30%?

A jeśli nie korzystamy z netmeteringu, to czy będziemy wprowadzać nadwyżkę energii do sieci?

Rozkład zużycia energii przez budynek

Instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii w środku dnia. Musimy więc określić kiedy zużywamy najwięcej energii. Jeżeli w ciągu dnia będziemy mieli mniejsze zużycie, to wprowadzimy energię do sieci. Taka energia zostaje pomniejszona o opust wynikający z netmeteringu. Lub sprzedana jeśli nie ma netmeteringu. A więc musimy oszacować procentowo, jaką część wyprodukowanej przez instalację energii zużyjemy bezpośrednio, a jaką przepuścimy przez sieć energetyczną. Innymi słowy – jaki procent naszego zużycia energii przypada na środek dnia, a jaki na wieczór, poranek i noc?

Analiza finansowa – zwrot z inwestycji

Analizę najłatwiej zrobić w Arkuszu kalkulacyjnym. W pierwszej kolumnie wpisujemy lata użytkowania instalacji. Analizę finansową najlepiej zrobić na 15 lub 20 lat. W kolejnej kolumnie wpisujemy zużycie energii przez budynek w każdym roku. Zakładamy że zużycie się nie zmieni.

Kolejna kolumna to produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną w kolejnych latach. W pierwszym roku wpisujemy energię równą oszacowanej przez oprogramowanie PVGIS. W kolejnych latach wartość tę pomniejszamy o 0,4% w stosunku do wartości z poprzedniego roku.

Następna kolumna to energia pobrana bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej. Jest to procentowa wartość produkcji. W kolejnej kolumnie wyliczamy resztę produkcji pomniejszoną o opust (20 lub 30%). A w kolejnej wyliczamy ile dodatkowo pobierzemy tzw. „czarnej” energii. Będzie to zużycie pomniejszone o energię pobraną bezpośrednio z instalacji oraz o energię pomniejszoną przez opust. Tym sposobem wyliczamy ile energii będziemy musieli dokupić każdego roku z Zakładu Energetycznego.

Następna kolumna to cena prądu, która każdego roku powiększa się o 4% w stosunku do wartości z poprzedniego roku.

W kolejnych kolumnach wyliczamy koszty energii. Na początek kolumna koszt energii. Będzie to cena prądu pomnożona przez czarną energię. Następnie cena prądu bez instalacji fotowoltaicznej. Będzie to cena prądu pomnożona przez zużycie energii. W ostatniej kolumnie wyliczymy roczną oszczędność. Będzie to koszt energii minus koszt energii bez instalacji fotowoltaicznej.

Tym sposobem przechodzimy do ostatniej kolumny. Będą to skumulowane oszczędności. W pierwszym roku będzie to wartość równa wartości oszczędności w pierwszym roku. W każdym kolejnym będzie to wartość oszczędności w danym roku powiększona o wartość skumulowanej oszczędności z roku poprzedniego.

Jaki będzie nasz zwrot z inwestycji? Odczytujemy go w ostatniej kolumnie. Instalacja się zwróci w momencie kiedy skumulowane oszczędności pokryją wartość inwestycji. Jaki powinien wyjść zwrot? Jeżeli jest to standardowa instalacja to zwrot z inwestycji waha się od 7 do 9 lat.

Mam nadzieję, ze w powyższym artykule przede wszystkim rozwiałem wątpliwości skąd bierze się zwrot z inwestycji i od czego on zależy. Instalacje fotowoltaiczne mają gwarantowaną żywotność przekraczającą 25 lat, a zwracają się w mniej niż 9. Pamiętajmy, że ceny prądu rosną, a energia którą produkujemy jest warta tyle ile cena prądu. Dlaczego? Ponieważ zamiast kupować od Zakładu Energetycznego, produkujemy ją z własnej instalacji.

Jeżeli interesuje Cię dedykowana oferta wraz z analizą finansową i analizą zwrotu z inwestycji – skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Facebook