Day

Wrzesień 4, 2017
Inwestor budujący mikroinstalację prywatnie na potrzeby własnego domu, jest nazywany Prosumentem. Prosument to połączenie słów producent i konsument. Oznacza osobę prywatną, która produkuje energię elektryczną na własne potrzeby. Budowa i podłączenie takiej instalacji oraz rozliczenie wyprodukowanej energii z Zakładem Energetycznym jest znacznie prostsze niż w przypadku innych inwestorów. Analiza potrzeb i możliwości W pierwszej kolejności...
Read More
Facebook