Day

Maj 17, 2017
Proces rozliczenia zielonej energii z PV – co czeka prosumenta? Każdy człowiek w coraz większym stopniu ma wpływ na środowisko naturalne. Intensywna ingerencja w systemy ekologiczne jest związana nie tylko z emisją szkodliwych substancji do atmosfery, ale również z wykorzystaniem ogromnej przestrzeni pod zabudowę. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych może zminimalizować powyższe problemy. Warunkiem powodzenia jest zrobienie tego...
Read More
Facebook