Przyłączanie mikroinstalacji OZE do sieci elektroenergetycznej

Decyzja o zakupie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii to istotna sprawa wpływająca na stan budżetu domowego. Średni czas zwrotu z inwestycji to siedem lat. Jednak już od samego początku możemy zaoszczędzić prąd. Należy zapoznać się z zagadnieniami, które pozwolą na sprawne wypełnienie wszystkich formalności związanych z przyłączeniem oraz późniejszym rozliczeniem instalacji fotowoltaicznej.

Najważniejszym krajowym przepisem dotyczącym mikroinstalacji OZE (w tym również fotowoltaiki) jest ustawa „Prawo energetyczne”, a dokładnie jej nowelizacja popularnie nazywana „małym trójpakiem”. Określa ona m.in. definicję mikroinstalacji jako instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40kW. Zgodnie z interpretacją Urzędu Regulacji Energetyki, chodzi tutaj o sumaryczną moc szczytową wszystkich modułów PV określaną w karcie katalogowej producenta w warunkach STC.

Odbiorca końcowy (osoba, która będzie dokonywać zakupu energii na własny użytek) musi pamiętać o tym, aby moc mikroinstalacji nie była większa niż ta wynikająca z umowy o świadczenie usług dystrybucji energii. W innym przypadku należy złożyć wniosek o warunki przyłączenia.

Sama procedura przyłączania i rozliczania różni się w zależności od tego, czy podmiot jest prosumentem, czy nie. Tego z kolei ustawa określa jako: odbiorcę końcowego, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że prosumentami mogą być osoby fizyczne oraz szkoły, kościoły, jednostki administracji itp..

Mikroinstalacje są przyłączane do sieci na koszt Zakładu Energetycznego, w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie mikroinstalacji odbywa się poprzez prosty formularz udostępniany przez OSD. Musimy pamiętać, że Zakład Energetyczny ma obowiązek przyłączyć każdą mikroinstalację, której moc nie przekracza mocy zamówionej przez klienta.

Przedstawione tutaj zagadnienia stanowią wstęp do kolejnych artykułów w temacie przepisów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej warto je znać.

Facebook