Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z agregatem prądotwórczym

Instalacje hybrydowe stanowią potencjalną możliwość rozwoju dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Na temat odnawialnych źródeł energii z każdej strony napływają różne, często sprzeczne informacje. Posiadają zarówno zwolenników jak i zdecydowanych przeciwników. Do dzisiaj krążą nieprawdziwe informacje na temat szkodliwości zdrowotnych ogniw fotowoltaicznych. Wiele osób zastanawia się czy można wykorzystać odnawialne źródła energii jako niezależne od sieci energetycznej zasilanie. Oczywiście można, przy wykorzystaniu systemów off-grid wyposażonych w akumulatory. Niestety jest to system obecnie bardzo drogi i uciążliwy w eksploatacji. Jest jednak alternatywa. Są nią układy hybrydowe.

Instalacja hybrydowa OZE, wg definicji, to połączenia co najmniej dwóch odnawialnych źródeł energii. Mogłyby one pracować oddzielnie – na przykład turbina wiatrowa oraz instalacja fotowoltaiczna. Obie produkują prąd oraz uzyskujemy jeszcze więcej mocy wytwórczych.

Układ hybrydowy to również jedna instalacja odnawialnego źródła energii, która zasilana różnego rodzaju paliwami wytwarza energię we wspólnej jednostce wytwórczej. Przykładem jest system składający się z instalacji fotowoltaicznej oraz generatora prądotwórczego. Instalacja taka może pracować jako system off-grid. Takie połączenie umożliwiają inwertery Spirvent. Zasada działania jest taka, że układ SZR (samoczynne załączenie rezerwy) wyposażony został w miernik Watta. Miernik steruje inwerterem Wolta. Dodatkowo kontroluje aktualną chwilową moc pobieraną przez odbiorniki i chwilową moc produkowaną przez instalację fotowoltaiczną. Przykładowo: kiedy moc pobierana przez odbiorniki jest mniejsza niż produkowana przez PV, system błyskawicznie dostosowuje ją do aktualnego zapotrzebowania. Odbiorniki pobierają prąd bezpośrednio z PV, a agregat pracuje na biegu jałowym.

Całość można w późniejszym terminie podłączyć do pracy w sieci energetycznej (agregat służy wtedy jako zasilanie rezerwowe), czyli w systemie on-grid. Zaletą takiego układu jest przede wszystkim brak akumulatorów, które są drogie i po przejściu na system on-grid uciążliwe w utylizacji. Można także na bieżąco monitorować produkcję oraz zużycie energii. Agregat prądotwórczy zapewnia nam stabilność zasilania, a fotowoltaika znacznie redukuje koszty paliwa. Niebagatelną rolę odgrywają również małe koszty inwestycyjne w system niezależnego zasilania wykorzystujący fotowoltaikę – dodatkowo należy kupić tylko układ sterowania oraz agregat.

Ważne jest poznanie zagadnień, które pomogą przy podjęciu prawidłowej decyzji. Dlatego wśród przedsiębiorców, osób prywatnych zaczyna wzrastać „zielona świadomość”. Wiedzą oni, że sama idea energii odnawialnych jest korzyścią samą w sobie. Możliwość przyczynienia się do poprawy jakości środowiska naturalnego jest często dużą reklamą, która przynosi zyski ekonomiczne, a także społeczne.

Facebook