Niewykorzystany potencjał ogniw fotowoltaicznych.

Ogniwa fotowoltaiczne posiadają ogromny potencjał do produkcji energii elektrycznej, a przez to wpływ na system energetyczny kraju. W ostatnim czasie na świecie odchodzi się od energetyki wielkoskalowej. Coraz częściej wdraża się przedsięwzięcia związane z energetyką rozproszoną. Taki system posiada wiele zalet, jak optymalna eksploatacja zasobów naturalnych, obniżenie emisji CO2, zmniejszenie nakładów finansowych oraz materiałowych na niezbędną infrastrukturę przesyłową.

Dodatkowo, idea energetyki prosumenckiej wspiera tego typu przedsięwzięcia. Polega ona na tym, że prąd ma być wytwarzany przez konsumentów w gospodarstwach domowych. W chwili, gdy zapotrzebowanie na energię byłoby większe, można ją pobierać bezpośrednio z konwencjonalnego źródła. Natomiast jej nadwyżka oddawana będzie do sieci. Dla mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) nie jest wymagana koncesja, a koszty przyłączenia do sieci pokrywa Zakład Energetyczny. Jednakże warto zwrócić uwagę na konieczność korzystania z profesjonalnych firm montujących ogniwa fotowoltaiczne. Tylko sprawdzone elementy instalacji oraz fachowa wiedza będą gwarantem opłacalnej inwestycji, która ma wykorzystać potencjał OZE.

Jeden kierunek myślenia osób zainteresowanych omawianym tematem zapewnia odejście od monokultury węglowej oraz uniezależnienie się w części od sieci energetycznych poprzez wdrażanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na szerszą skalę. Dodatkowo, to również zwiększenie wydajności pracy całego systemu elektroenergetycznego. Zmieni się nie tylko infrastruktura sieci, ale cały proces zarządzania. To jedyna droga do efektywnego wykorzystania OZE oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ma dziś ono coraz większe znaczenie nie tylko dla współczesnych, ale i przyszłych pokoleń.

Facebook