Day

Kwiecień 26, 2017
Ogniwa fotowoltaiczne posiadają ogromny potencjał do produkcji energii elektrycznej, a przez to wpływ na system energetyczny kraju. W ostatnim czasie na świecie odchodzi się od energetyki wielkoskalowej. Coraz częściej wdraża się przedsięwzięcia związane z energetyką rozproszoną. Taki system posiada wiele zalet, jak optymalna eksploatacja zasobów naturalnych, obniżenie emisji CO2, zmniejszenie nakładów finansowych oraz materiałowych na...
Read More
Facebook