Co należy wziąć pod uwagę decydując się na instalację fotowoltaiczną?

Energia słoneczna jako niezbędny element rozwoju cywilizacji, od zawsze odgrywała dużą rolę w życiu człowieka. Jej czynnik energetyczny był siłą napędową postępu techniki. To właśnie ona posiada potencjał, który może być wykorzystany za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Co należy wziąć pod uwagę decydując się na ich montaż?

Należy przede wszystkim przyjrzeć się nakładom finansowym oraz okresowi zwrotu takich instalacji. Okres zwrotu zależy głównie od sposobu finansowania inwestycji, jej wielkości, sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii oraz regulacji prawnych w danym kraju. Nieprawidłowa kalkulacja prowadzi ostatecznie do generowania strat finansowych. Istotny jest również koszt montażu i transportu oraz cena projektu dla instalacji. Jednak obecnie mikroinstalacje fotowoltaiczne w większości nie wymagają sporządzania projektu budowlanego. Powodzenie inwestycji w dużej mierze zależy od aktualnych cen energii elektrycznej, dodatkowych opłat przesyłowych, systemu sprzedaży energii oraz ilości godzin nasłonecznienia ogniw. Co ważne, ceny energii elektrycznej co roku wzrastają o ok. 4%, a spadek produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej rocznie jest nie większy niż 0,5%. Np. producenci modułów fotowoltaicznych gwarantują, że po 12 latach pracy moduł będzie produkował nie mniej niż 90% mocy maksymalnej, oraz że po 25 latach będzie produkował co najmniej 80% mocy maksymalnej.

Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest zacienienie instalacji i konstrukcja montażowa. Moduły nie powinny być zasłonięte przez kominy, drzewa, inne budynki itp. Panele montowane są na specjalnych stelażach. Należy pamiętać o tym, aby konstrukcja systemu należała do lekkich – najlepiej, żeby na dachu było to aluminium. Alternatywą są okładziny fotowoltaiczne. Spełniają one rolę szklanej okładziny. Pozwala to na sprawniejsze pozyskiwanie energii oraz lepsze zarządzanie jej zasobami, gdyż przy produkcji prądu jednocześnie chroni przed słońcem..

Budynek powinien posiadać jak najlepszą charakterystykę energetyczną. Do zasilania wentylacji, oświetlenia, czy klimatyzacji służy energia elektryczna. Można ją pozyskać z modułów fotowoltaicznych. Pozwoli to na ekonomiczne zagospodarowanie powierzchni na przykład dachu.

Strona południowa budynku powoduje, że uzyskuje się najwięcej energii oraz najlepiej wykorzystuje się właściwości opisywanych odnawialnych źródeł energii. Jednak strona południowo-wschodnia oraz południowo-zachodnia również może posłużyć jako miejsce instalacji ogniw. Powszechnie stosowane są systemy montażowe wschód-zachód, które są znakomitym rozwiązaniem w przypadku równomiernego zużywania energii od wschodu do zachodu słońca. Nie instaluje się ogniw od strony północnej.

Podsumowując, trafna decyzja inwestycyjna to wypadkowa wiedzy, analizy technicznej oraz analizy finansowej. Powodzenie będzie większe, gdy weźmie się pod uwagę ważne zagadnienie ochrony środowiska. Ma dziś ono coraz większe znaczenie nie tylko teraz, ale będzie istotne także dla przyszłych pokoleń.

Leave a Reply

Facebook