Fotowoltaika – z czym to się je?

Człowiek ingeruje w środowisko naturalne, nie tylko poprzez emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale również wykorzystując ogromną przestrzeń na swoją działalność gospodarczą. Dlatego zastosowanie odnawialnych źródeł energii może zminimalizować ten efekt chociażby poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych na różnych obiektach budowlanych.

Opisywane zielone źródła energii kojarzone były z mało interesującym rozwiązaniem o wysokiej cenie, bardzo niskiej sprawności, a co za tym idzie niewielką opłacalnością. Jednak ceny urządzeń są coraz niższe, technologia coraz bardziej rozwinięta, a ceny energii elektrycznej coraz wyższe. Obecnie w Polce inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwraca się już w ciągu kilku lat i w związku z ciągłym rozwojem technologii jest coraz częściej brana pod uwagę przy różnego rodzaju zastosowaniach. Znane jest zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w drogownictwie, budownictwie, a także turystyce. Należy wymienić ich zalety takie jak: możliwość instalacji w trudnych warunkach terenowych (z dala od miasta i najbliższych sieci energetycznych), brak niekorzystnego wpływu na środowisko (dobra wizytówka dla przedsiębiorstwa), oszczędność poprzez nieduże koszty utrzymania, możliwość produkcji własnej energii elektrycznej. Z tego powodu poznanie nowości w tej dziedzinie daje potencjalną perspektywę rozwoju dla przedsiębiorstw, a także pokazuje, iż taka inwestycja jest korzyścią samą w sobie.

Najbardziej podstawowy podział ogniw związany jest bezpośrednio z systemem pracy, w którym są instalowane. Najprostsze są wolnostojące, typu off-grid. W ich skład wchodzi panel fotowoltaiczny oraz akumulator. Instalowane jest także urządzenie, które kontroluje pracę powyższych elementów. Takie systemy możemy spotkać przy drogach do zasilania lamp. Drugim, ciekawym rozwiązaniem są systemy hybrydowe, czyli połączenie ogniw z innym źródłem energii, na przykład siłownią wiatrową. Potrzebują one złożonych systemów kontrolujących. Jednak są bardziej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, zwłaszcza w Polsce. Trzecią grupę stanowią takie, które są dołączone do sieci energetycznej, typu on-grid – obecnie najpopularniejsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie stosowane w Polsce. Takie instalacje są zazwyczaj stosowane w naszym kraju – od instalacji na domach jednorodzinnych do dużych farm fotowoltaicznych.

Rynek podsuwa ogromną ilość najnowszych rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki. W ten sposób redukuje się koszty związane z energią elektryczną. Oczywiście najpierw trzeba zainwestować, później czerpie się już zyski finansowe, ale przede wszystkim ekologiczne. Rozwijające się koncepcje powodują, że dla przedsiębiorcy otwierają się coraz to większe możliwości. Jest tylko kwestią czasu zanim opisywane panele staną się nieodłączną częścią życia. Oczywiście każdy inwestor powinien sam zdecydować o lokowaniu swoich zasobów pieniężnych w ogniwa fotowoltaiczne na podstawie dostępnej wiedzy. Na uwadze należy mieć fakt, iż istnieje perspektywa zastosowania ich w wielu dziedzinach przemysłu. Dodatkowo warto korzystać z przykładów inwestycji już wykonanych. Niemcy są dowodem na słuszność tego stwierdzenia. W Polsce przy współpracy producentów, państwa oraz jednostek naukowych jest to również wykonalne. Zmiana świadomości na proekologiczną to pierwszy krok, następnym jest już sama inwestycja oraz przykład dla innych przedsiębiorców.

Facebook